X

روغن سیلندر بخار (روانکار صنعتی)

روغن سیلندر بخار چیست؟

روغن سیلندر بخار یکی از انواع روغن های صنعتی میباشد که برای روانکاری سیلندرهای بخار در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد. نیروگاه های حرارتی یک نمونه از مصادیق استفاده از این نوع روغن میباشد.

انواع روغن سیلندر بخار جهت سفارش بشرح زیر میباشد :

  • روغن فوکس سری RENOLIN CH
  • روغن فوکس سری  RENOLIN ETERNA
  • روغن شل Shell Valvata 1000
  • روغن شل Shell Valvata 460
  • روغن Shell Valvata J 680
  • روغن توتال Total CYL
  • روغن توتال Total CYL C
 

انواع روغن سیلندر بخار و مقالات مرتبط

دسته بندی اخبار و مقالات سایت